Vuokrausehdot

Etusivu >> Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

1. Vuokra-aika enintään yksi viikko, ellei toisin ole mainittu. Ensimmäinen vuokrapäivä on se, jolloin kone on lähtenyt varastostamme ja viimeinen se jolloin kone kaikkineen varusteineen saapuu takaisin varastoomme normaalina aukioloaikana  toimitus- ja saapumispäivä mukaanluettuna. Vuokra-aikaan lasketaan myös lauantait ja pyhäpäivät. Vuokra-aika lasketaan riippumatta onko kone ollut käytössä vai ei.

2. Käteismaksu, jollei toisin ole sovittu. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa tai, mikäli vuokra-aika on lyhyempi kuin kaksi viikkoa, sen jälkeen kun kone on palautettu meille. Mikäli vuokranottaja ei suorita laskua eräpäivään mennessä loppuu vuokrasuhde välittömästi ja vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen varastoomme. Vuokrasaatavamme jää tietenkin voimaan.

3. Vuokranottaja vastaa koneen kuljetuksesta varastostamme ja varastoomme. Siinä tapauksessa, että me huolehdimme kuljetuksesta veloitamme taksamme mukaisesti.

4. Palautettaessa on koneen oltava puhdistettu. Koneen tarkistus ja normaalikulutuksessa aiheutuva osien uusiminen sisältyvät vuokraan. Poltto- ja voiteluaineet, hiomalaikat, poranterät, yms. eivät sensijaan sisälly vuokraan. Jos kone vuokra-aikana vioittuu vuokraaja vastaa korjauskustannuksista ellei voida näyttää toteen, että vika johtuu normaalikulutuksesta.

5. Terien teroitus veloitetaan vuokran lisäksi hinnastomme mukaan.

6. Koneen käytössä on tarkoin noudatettava käynnistys-, käyttö-, ja huolto-ohjeita, sekä huolehdittava, että moottorissa on oikea määrä öljyä, vettä ja näihin verrattavat asiat. Vuokranottaja voi joko huoltaa koneen itse tai kääntyä vuokraamomme puoleen, jolloin kuitenkin mahdollisesti meille aiheutuneet matka- ja päiväkulut veloitetaan. Laitteen mahdollisesta toimintahäiriöstä on välittömästi ilmoitettava vuokraamoomme.

7. Vuokranottaja ei saa luovuttaa konetta eikä myöskään siirtää maksuvelvollisuutta kolmannelle henkilölle. Vuokranottaja on velvollinen ilmoittamaan meille missä konetta käytetään.

8. Vuokranottaja vastaa vuokra-aikana kaikista vuokraamallensa koneele sattuneista vahingoista samaten koneen häviämisestä. Hän on myös korvausvelvollinen riippumatta vahingon aiheuttajasta. Vuokranottaja vastaa samaten vuokra-aikana kaikista koneesta tai vuokrasuhteesta muutoin juhtuneista itselle tai kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheituneista vahingoista.

MOTOPALVELU NIEMITALO OY